DRINK

 • 【beer】

  • Draft beer (squeezed most giraffe)

   486 yen
 • [Shochu]

  • Shochu (wheat, rice)

   432 yen
  • Zhuhai lemon

   432 yen
  • Zhuhai lime

   432 yen
  • Zhuhai citron

   432 yen
  • Zhuhai green apple

   432 yen
 • [China liquor]

  • Keika Chinsake (lock soda split)

   432 yen
  • Unload liquor (lock soda split)

   432 yen
 • 【Soft drink】

  • Oolong Tea

   216 yen
  • Orange juice (30% fruit juice)

   216 yen
  • coca cola

   216 yen
  • Ginger ale

   216 yen
  • Apple juice (no juice)

   216 yen
  • Jasmine tea

   Teapot / 108 yen
 • [Other]

  • Lemon

   216 yen
  • Pickled plum

   108 yen